سیم کارت ردیاب وایزر را چگونه جای گذاری کنم؟

سیم کارت ردیاب وایزر را چگونه جای گذاری کنم؟

سیم کارت ردیاب وایزر را چگونه جای گذاری کنم؟

سیم‌ کارت ردیاب وایزر را چگونه جای ‌گذاری کنم؟

پس از باز کردن ۶ عدد پیچ که در پشت ردیاب وایزر قرار دارد، طبق تصویر زیر می‌توانید سیم‌کارت را به طور صحیح جای‌گذاری کنید.

جای گذاری سیم کارت ردیاب وایزر
raychat
6LfYIyAaAAAAAGKas2CtyAh2o8zQXe5xPqZFEPwE