سیم‌کارت ردیاب وایزر را چگونه جای‌گذاری کنم؟

پس از باز کردن ۶ عدد پیچ که در پشت ردیاب وایزر قرار دارد، طبق تصویر زیر می‌توانید سیم‌کارت را به طور صحیح جای‌گذاری کنید.

جای گذاری سیم کارت ردیاب وایزر